ASBUCO 2016

ASBUCO je výroční konference o stavu a budoucnosti obchodní spolupráce se zeměmi východní, jihovýchodní a jižní Asie. Konference ASBUCO 2016 se konala 22. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlavním tématem konference bylo zhodnocení dosavadní spolupráce a doporučení dalšího ideálního směřování exportu a investic z asijských zemí. Výsledkem politicko-akademické debaty na akci […]