Asia Center

ASIA-CENTER_Color

Jsme organizací soustředící se na 2 hlavní oblasti:

 
 
  • event management
  • mezinárodní obchod

Naším hlavním zájmovým teritoriem je Asie, proto se většina našich projektů a akcí zaměřuje právě na asijský trh.V rámci event managementu pořádáme množství seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, ve spolupráci s českými státními i soukromými společnostmi a institucemi, které mají vazby na asijský trh. V souvislosti s podporou malých a středních podniků zpracováváme tržní analýzy, poskytujeme právní poradenství a pomáháme těmto firmám ke snazšímu vstupu na asijské trhy. Dáváme příležitost studentům, a proto často spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami a máme v našem týmu několik stážistů. Naším cílem je zvyšování povědomí o asijském regionu, vstupu na asijské trhy a rozvoj vzájemného businessu mezi ČR a Asií.