Fórum o obchodu a investicích Česká Republika – Vietnamská Socialistická Republika

Fórum o obchodu a investicích Česká Republika – Vietnamská Socialistická Republika bylo pořádáno v kooperaci s Vietnamskou ambasádou, Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze dne 15 prosince 2017 od 10h. Tato akce byla pořádána zejména kvůli představení návštěvníkům smíšenou misi do Vietnamu, kterou plánuje MPO na příští rok. Akce se také účastnilo několik významných osob z Velvyslanectví VSR, Vietnamu, Ministerstva průmyslu a obchodu, a zástupci firem s zkušeností obchodu s Vietnamem. Partnerem akce byl Svaz průmyslu a dopravy.

Během dopoledne proběhly prezentace vážených představitelů z Velvyslanectví VSR, MPO, SPČR, Royal Czech Beer, CATC, CATI, TRANSYS, East Sea Group, které potencionálním českým firám popsali prostředí Vietnamu.

Po přednáškovém bloku také proběhla B2B a networkingová setkání, která přispěla k navázání několika partnerství a diskusím na téma potenciální investice do Vietnamu.

Datum akce: 15. prosince 2017

Místo konání akce: Politických vězňů 931/20, 110 00 Praha 1-Nové Město

Program

Čas Téma
09:30 Registrace
10:00
10:05
10:10
10:20
10:30
10:40
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
Zahájení a úvodní slovo
Kulovaný/ Dudák – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jiří Koliba – Náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ho Minh Tuan – J.E. Velvyslanec, Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky
Lukáš Martin – Ředitel, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Tran Hiep Thuong – Obchodní rada, Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky
Martin Vlastník – Asistent předsedy, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Czech Royal Beer – Gabriela Trojnová – Export manager
Czech Aviation Training Center – Marek Jechumtál – Ředitel
Czech Air Navigation Institute – Lukáš Procházka – Ředitel
TRANSYS – Petr Tlustý – Ředitel
East Sea Group
Q&A – Otázky a odpovědi
11:30 – 13:00 B2B jednání a networking

Den cestovního ruchu – Vietnam

Den cestovního ruchu Vietnam byl pořádán v kooperaci s Vietnamskou ambasádou v Praze dne
18. října 2017 od 10h. Tato akce byla pořádána zejména kvůli osvětě Vietnamu, turistických příležitostí v něm, možnosti kooperace pro české firmy – jednalo se tak o spojení propagace turismu
a businessu. Akce se také účastnilo několik významných osob z Velvyslanectví VSR a Vietnamu
a zástupci turistického ruchu z České Republiky. Partnerem akce byla letecká společnost Vietnam Airlines.

Akce byla zahájena úvodním slovem pana velvyslance VSR a poté následovala exhibice vietnamské kultury – tanec, zpěv a tradiční umění. Hosté také měli možnost prohlédnout si výstavu fotografií z Vietnamu, která byla přístupná po celou dobu konání akce. Po zahajovací části následovaly přednášky a semináře na téma turismus, investiční příležitosti ve Vietnamu, možnosti spolupráce
a další. Vystoupili řečníky z ambasády VSR, MMR a Asociace cestovních kanceláří ČR.

Den cestovního ruchu Vietnam také umožnil návštěvníkům ochutnat pravé vietnamské delikatesy – pokrmy vietnamské kuchyně a tradiční vietnamskou kávu.

Po přednáškovém bloku také proběhla B2B a networkingová setkání, která přispěla k navázání několika partnerství a diskusím na téma potenciální investice do Vietnamu.

ASBUCO 2017

Co je konference ASBUCO?

Asia Business Conference ASBUCO 2017 je výroční konference o podnikání a obchodní spolupráci s asijskými teritorii. Jedná se o setkání komunity investorů, obchodníků a politických subjektů, které podporují rozvoj obchodní spolupráce s asijskými teritorii. Cílem konference je podpořit obchodní spolupráci mezi českými institucemi a jejich asijskými protějšky.

Téma konference je „Asie v českém byznysu: Kam směřujeme?“. Letošní konference je rozdělena do tří bloků. První se zaměří na zahraniční obchod, druhý na asijské investice v ČR a třetí na spojený výzkum a vývoj. Řečníci ze státní i soukromé sféry přednesou příspěvky na téma současného stavu exportu, investic, výzkumu, politické spolupráce a nastíní perspektivy budoucího vývoje.

Více informací o této konferenci a registrace na stránkách www.asbuco.cz

Setkání s čínskou delegací ze Shenzhenu

Delegace z čínského velkoměsta Shenzhen čítající 6 zástupců z Invest Shenzhen a dalších čínských institucí navštívila ČR 9. května 2017 s cílem navázat obchodní vztahy s českými společnostmi a usnadnit českým firmám investovat v Shenzhenu.

Během dopoledne proběhla dvě VIP jednání zástupce ředitele Invest Shenzhen pana Jia Changshenga s předsedou Asociace pro zahraniční investice panem Kamilem Blažkem a posléze s generálním ředitelem CzechInvestu panem Karlem Kučerou. Poté následovaly prezentace jednotlivých čínských představitelů a města Shenzhen, které českým firmám přiblížily investiční prostředí Shenzhenu. Po prezentační části akce následoval podpis memoranda o spolupráci mezi International Federation of Invest Shenzhen a Governance Institute. Obě strany se v něm zavázaly k posílení obchodní spolupráce a šíření dobrého jména českých a čínských firem ve svých zemích. Memoranda podepisovala za čínskou stranu paní Wu Xiaolinzi a za českou stranu pan Tomáš Pala.

Posléze následovala B2B jednání mezi institucemi, zejména z oblasti špičkových a smart technologií, výzkumu a vývoje, pokročilé výroby, dopravního průmyslu a dalších odvětví.

Datum akce: 9. května 2017 od 9:00

Místo konání akce: Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, 110 00 Praha 1-Malá Strana

Program

Čas Téma
08:30 – 9:00 Registrace
9:00-10:30 Zahájení semináře. Řečníci pronesou příspěvky na témata obchodní spolupráce českých a čínských firem.

Changsheng JIA, zástupce ředitele, Invest Shenzhen: Možnosti spolupráce firem se Shenzhen Invest

Hai CHEN, Authority of Qianhai Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Cooperation Zone: Spolupráce v oblasti obchodních aktivit v oblasti Qianhai Shenzhen-Hongkong

Yongzheng LI, Department of Airport of Transport Commission of Shenzhen Municipality: Možnosti spolupráce českých a čínských firem v oblasti dopravy

Kamil Blažek, Asociace pro zahraniční investice

Petr Matolín, Technologická agentura ČR

10:30-12:30 B2B jednání a networking

Otevírací ceremonie výstavy terakotové armády

Otevírací VIP ceremonie se konala 10. ledna 2017 od 18:00 u příležitosti výstavy Terakotové armády ve Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech.  Organizátory akce byly Governance Institute, nezisková organizace Asia Center a Spa Hotel Thermal.

Cílem akce bylo představení výstavy Terakotové armády, která nabízí unikátní pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Uspořádáním výstavy si organizátoři kladou za cíl jednak rozšířit znalosti o Terakotové armádě jakožto jedinečné kulturní památce mezi českou veřejností, tak podporu cestovního ruchu v regionech mimo hlavní město Prahu.

Zahájení a moderování VIP otevírací ceremonie se ujal ředitel Governance Institute Mgr. Tomáš Pala, který hostům přibližil jak historický a kulturní význam Terakové armády, která je mnohými považována za „osmý div světa“, tak organizační výzvy provázející transport a výstavu křehkých soch v životní velikosti v Kralových Varech. Hosty následně přivítal také generální ředitel hotelu Thermal Rudolf Mašata. Význam výstavy vyzdvihla ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, která spolu s 1. náměstkem primátora Karlových Varů Čestmírem Bruštíkem poskytla celé akci záštitu.

Mezi dalšími řečníky nechyběla generální ředitelka CzechTourism Ing. Monika Palatková, Ph.D., hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a zástupci z Ministerstva financí i Ministerstva pro místní rozvoj.

Po úvodních proslovech se konala ukázka tradičního čínského čajového obřadu následovanou hrou na tradiční čínský hudební nástroj jménem guženg.

Před vlastní prohlídkou výstavy měli hosté možnost blíže se seznámit s fakty o Terakovové armádě prostřednictvím promítaného dokumentu. Akce byla zakončena networkingovými setkáními. VIP ceremonie se zúčastnilo více než 150 lidí a akce měla velmi pozitivní ohlas.

ASBUCO 2016

ASBUCO je výroční konference o stavu a budoucnosti obchodní spolupráce se zeměmi východní, jihovýchodní a jižní Asie. Konference ASBUCO 2016 se konala 22. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlavním tématem konference bylo zhodnocení dosavadní spolupráce a doporučení dalšího ideálního směřování exportu a investic z asijských zemí. Výsledkem politicko-akademické debaty na akci ASBUCO 2016 byl tentokrát dokument obsahující doporučení vládě České republiky, CzechInvestu a CzechTradu ohledně budoucího směřování exportní a investiční politiky České republiky.

Záštitu nad akcí převzal člen Parlamentu ČR poslanec Ing. arch. Jaroslav Klaška.

Na konferenci ASBUCO 2016 vystoupili:
Tomáš Pala, ředitel, Governance Institute
Miloslav Stašek, Náměstek ministra pro řízení sekce ekonomicko-provozní, Mnisterstvo zahraničních věcí ČR
Martin Krejčí, ředitel, Divize investic, CzechInvest
Petr Hladík, ředitel, Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR
Petr Matolín, Technologická agentura ČR
Jaroslav Klaška, poslanec Parlamentu České republiky
Dr. Venkatachalam M., První tajemník, Indické velvyslanectví v ČR
Tadashi Murakami, Generální ředitel, JETRO (Japan External Trade Organization), Praha
Willie Liu, právník se specializací na ochranu duševního vlastnictví a mezinárodní parvo
Lukáš Mikeska, president, Obchodní komora při Česko-korejské společnosti

Více informací o konferenci můžete naleznout na adrese www.asbuco.cz.

Video z konference

Fotografie

sta_2874  sta_2575 sta_3076

Veletrh China Homelife Show

Dne 27. května 2015 se v polské Poznani konal veletrh China Homelife Show, kde jste si mohli prohlédnout tisíce výrobků, setkat se se stovkami vystavovatelů, nechat se inspirovat ve své práci a podpořit rozvoj firem. Šlo o skvělou příležitost jak získat obchodní kontakty, prohlédnout si zboží a odnést si informace potřebné pro Vašemu podnikání. Cílem veletrhu bylo mimo jiné nabídnout zájemcům možnosti setkat se s čínskými společnostmi, poznat a porovnat kvalitu zboží, širokou škálu služeb, jež tyto společnosti nabízí a také získat rady odborníků na obchodování s Čínou, kteří radili, jak a kde začít, na co si dávat pozor a další.

Pro koho byl veletrh určen:

 • Výrobci, velkoobchodníci, majitelé obchodů
 • Importéři a exportéři
 • Investoři a lidé hledající nové obchodní příležitosti

Co jste mohli na veletrhu vidět:

 • více než 300 vybraných vystavovatelů
 • stovky kvalitních produktů
 • tisíce návštěvníků z celé Evropy
 • Matchmaking

Na veletrh jsme přivedli téměř 50 českých firem, které měli hrazeno ubytování na hotelových pokojích, stravu, dopravu a účast na veletrhu zdarma.

Fotografie

1448716984 1448716984_1 1448716984_2 1448716984_3 1448716984_4 1448716984_5 1448716984_6

China-Czech Business Promotion Seminar

Dne 15. září 2015 se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konal seminář o podpoře obchodu mezi českými a čínskými partnery. V přítomnosti čínských společnosti z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu měli návštěvníci příležitost dozvědět se více o současné situaci a potenciálu čínského trhu a investičním prostředí v Číně a konkrétně v provincii Hebei. Jednatelé firem si mohli promluvit se zástupci čínské provinční vlády Hebei i s jednateli čínských soukromých firem, kteří přijeli do České republiky navázat obchodní vztahy s novými podnikatelskými subjekty.

Seminář bylorganizován v spolupráci s CMEC International Exhibition Co., Ltd. a sponzorován Ministerstvem obchodu čínské provincie Hebei.

Na akci si návštěvníci mohli vyslechnout následující projevy:

 • paní Shixin Pei – zástupkyně generálního ředitele Ministerstva obchodu v provincii Hebei, téma: Complimentary Advantages and Win-win Cooperation
 • pan Eduard Muřický – náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, téma: Trendy v českém strojírenství, výrobě a průmyslu; Česko-čínská průmyslová spolupráce
 • pan Yongru Chen – ekonomický a obchodní rada velvyslanectví ČLR, téma: bilaterální obchod mezi Čínou a ČR
 • pan Milan Kilík – informační a marketingový specialista, Czechinvest, téma: Investiční klima v České republice

Fotografie

1448717864 1448717864_1 1448717864_2 1448717864_3 1448717864_4

Výstava terakotové armády

Výstava Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře Vám nabídne úžasný pohled  do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“ a nedaleko města Xi´an kde byla objevena císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy. V interaktivní výstavě se dozvíte o životě prvního čínského císaře, prohlédnete si detailně propracované hliněné vojáky a koně ze soukromé sbírky v životní velikosti.

Datum: 20. 12. 2016 – 31. 3. 2017

Místo: SPA HOTEL THERMAL****, I.P. Pavlova 2001/11, 36001 Karlovy Vary

Více informací na: http://www.chinese-emperor.com/

3. evropský mezinárodní festival čínského bojového umění wushu

V pořadí již třetí ročník evropského mezinárodního festivalu čínského bojového umění wushu se konal v sobotu 25. dubna v prostorách sportovní haly TJ Sokol Praha Královské Vinohrady. Festival uspořádala mistryně Zhai Hua z Zhai Hua Wushu Institute ve spolupráci s Českou federací wushu a China Center. FotografieNa tuto celodenní akci se přišlo podívat několik stovek diváků a sportovních nadšenců, kteří byli odměněni skvělými výkony bojovníků.

Soutěžící ve wushu představovali širokou škálu sportovců, a to jak ze škol v České republice, tak i ze zahraničních, například z Německa, Itálie, Velké Británie, Německa, Polska, Rakouska nebo Číny. Bojovníci zápasili ve 42 kategoriích v široké věkové škále – dopoledne začala soutěž mládeže od 12 let a odpoledne se pokračovalo v soutěži dospělých.

orota posuzující výkony bojovníků se skládala z mistrů tohoto bojového umění. Na soutěži vystoupilo dohromady 150 účastníků z dvanácti zemí a 25 škol bojových umění, kteří předvedli více než tři stovky zápasů v průběhu celého dne.

Celá soutěž byla zakončena večerní exhibicí, kde bojovníci předvedli to nejzajímavější z různých směrů bojového umění wushu včetně lvího tance či rozbíjení betonových kvádrů. Diváci si mohli užít jedinečnou show s dokonale propracovanými pohyby tradičního stylu, i ukázky bojů se zbraněmi typickými pro wushu. Festivalu se jednoznačně podařilo naplnit proklamovaný cíl, tedy podpořit dobré vztahy mezi sportovními nadšenci z mnohých koutů světa.