Den cestovního ruchu – Vietnam

Den cestovního ruchu Vietnam byl pořádán v kooperaci s Vietnamskou ambasádou v Praze dne
18. října 2017 od 10h. Tato akce byla pořádána zejména kvůli osvětě Vietnamu, turistických příležitostí v něm, možnosti kooperace pro české firmy – jednalo se tak o spojení propagace turismu
a businessu. Akce se také účastnilo několik významných osob z Velvyslanectví VSR a Vietnamu
a zástupci turistického ruchu z České Republiky. Partnerem akce byla letecká společnost Vietnam Airlines.

Akce byla zahájena úvodním slovem pana velvyslance VSR a poté následovala exhibice vietnamské kultury – tanec, zpěv a tradiční umění. Hosté také měli možnost prohlédnout si výstavu fotografií z Vietnamu, která byla přístupná po celou dobu konání akce. Po zahajovací části následovaly přednášky a semináře na téma turismus, investiční příležitosti ve Vietnamu, možnosti spolupráce
a další. Vystoupili řečníky z ambasády VSR, MMR a Asociace cestovních kanceláří ČR.

Den cestovního ruchu Vietnam také umožnil návštěvníkům ochutnat pravé vietnamské delikatesy – pokrmy vietnamské kuchyně a tradiční vietnamskou kávu.

Po přednáškovém bloku také proběhla B2B a networkingová setkání, která přispěla k navázání několika partnerství a diskusím na téma potenciální investice do Vietnamu.

Otevírací ceremonie výstavy terakotové armády

Otevírací VIP ceremonie se konala 10. ledna 2017 od 18:00 u příležitosti výstavy Terakotové armády ve Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech.  Organizátory akce byly Governance Institute, nezisková organizace Asia Center a Spa Hotel Thermal.

Cílem akce bylo představení výstavy Terakotové armády, která nabízí unikátní pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Uspořádáním výstavy si organizátoři kladou za cíl jednak rozšířit znalosti o Terakotové armádě jakožto jedinečné kulturní památce mezi českou veřejností, tak podporu cestovního ruchu v regionech mimo hlavní město Prahu.

Zahájení a moderování VIP otevírací ceremonie se ujal ředitel Governance Institute Mgr. Tomáš Pala, který hostům přibližil jak historický a kulturní význam Terakové armády, která je mnohými považována za „osmý div světa“, tak organizační výzvy provázející transport a výstavu křehkých soch v životní velikosti v Kralových Varech. Hosty následně přivítal také generální ředitel hotelu Thermal Rudolf Mašata. Význam výstavy vyzdvihla ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, která spolu s 1. náměstkem primátora Karlových Varů Čestmírem Bruštíkem poskytla celé akci záštitu.

Mezi dalšími řečníky nechyběla generální ředitelka CzechTourism Ing. Monika Palatková, Ph.D., hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a zástupci z Ministerstva financí i Ministerstva pro místní rozvoj.

Po úvodních proslovech se konala ukázka tradičního čínského čajového obřadu následovanou hrou na tradiční čínský hudební nástroj jménem guženg.

Před vlastní prohlídkou výstavy měli hosté možnost blíže se seznámit s fakty o Terakovové armádě prostřednictvím promítaného dokumentu. Akce byla zakončena networkingovými setkáními. VIP ceremonie se zúčastnilo více než 150 lidí a akce měla velmi pozitivní ohlas.

Výstava terakotové armády

Výstava Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře Vám nabídne úžasný pohled  do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“ a nedaleko města Xi´an kde byla objevena císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy. V interaktivní výstavě se dozvíte o životě prvního čínského císaře, prohlédnete si detailně propracované hliněné vojáky a koně ze soukromé sbírky v životní velikosti.

Datum: 20. 12. 2016 – 31. 3. 2017

Místo: SPA HOTEL THERMAL****, I.P. Pavlova 2001/11, 36001 Karlovy Vary

Více informací na: http://www.chinese-emperor.com/

3. evropský mezinárodní festival čínského bojového umění wushu

V pořadí již třetí ročník evropského mezinárodního festivalu čínského bojového umění wushu se konal v sobotu 25. dubna v prostorách sportovní haly TJ Sokol Praha Královské Vinohrady. Festival uspořádala mistryně Zhai Hua z Zhai Hua Wushu Institute ve spolupráci s Českou federací wushu a China Center. FotografieNa tuto celodenní akci se přišlo podívat několik stovek diváků a sportovních nadšenců, kteří byli odměněni skvělými výkony bojovníků.

Soutěžící ve wushu představovali širokou škálu sportovců, a to jak ze škol v České republice, tak i ze zahraničních, například z Německa, Itálie, Velké Británie, Německa, Polska, Rakouska nebo Číny. Bojovníci zápasili ve 42 kategoriích v široké věkové škále – dopoledne začala soutěž mládeže od 12 let a odpoledne se pokračovalo v soutěži dospělých.

orota posuzující výkony bojovníků se skládala z mistrů tohoto bojového umění. Na soutěži vystoupilo dohromady 150 účastníků z dvanácti zemí a 25 škol bojových umění, kteří předvedli více než tři stovky zápasů v průběhu celého dne.

Celá soutěž byla zakončena večerní exhibicí, kde bojovníci předvedli to nejzajímavější z různých směrů bojového umění wushu včetně lvího tance či rozbíjení betonových kvádrů. Diváci si mohli užít jedinečnou show s dokonale propracovanými pohyby tradičního stylu, i ukázky bojů se zbraněmi typickými pro wushu. Festivalu se jednoznačně podařilo naplnit proklamovaný cíl, tedy podpořit dobré vztahy mezi sportovními nadšenci z mnohých koutů světa.

Umění čajového obřadu

O čem se diskutovalo na semináři?

  • O historií pěstování čaje v Číně
  • O nejrozšířenějších druzích čaje, způsobech jejich pití a jejich účincích
  • O praxi čajového obřadu, jeho pravidlech
  • Součástí bylo i samotné pití čaje a provádění čajového obřadu čínským mistrem

Seminář proběhl v čínštině s tlumočením do češtiny.

Tuš a olej: vernisáž

Když se západ setká s východem – tak zní název vernisáže obrazů a kaligrafických svitků čínského umělce Sin-pen Chuanga. Dne 29. října 2015 v 16:00 v Galerii DESET ve Waldesově Muzeu v Praze byla otevřena výstava světoznámého umělce na poli olejomalby, tušové malby a keramiky. Vernisáž se uskutečnila díky pozvání Česko-čínského sdružení pro malbu a kaligrafii a Waldesova muzea. Výstava představuje jedinečné propojení olejové malby typické pro západní umělce a čínského kaligrafického umění a bude přístupna veřejnosti do 11. března 2016.

Chuang Sin-pen, umělec z města Džongšan v čínské provincii Kanton, vyniká svojí kreativitou především v olejomalbě, tradiční čínské malbě a keramické tvorbě. Jeho díla odrážejí filozofii přírody jako učitele a člověka jako základu. Jsou ukázkou pokory a oslavy přírody, která je často zobrazena proměnami v průběhu ročních období.

Dvě z jeho díl – olejomalba Bratislavský hrad a tradiční čínská malba Bílá třešeň – si již našly svoje místo také v českém uměleckém prostředí a staly se součástí sbírek Pražského muzea a organizačního výboru hudebního festivalu Ameropa, jehož byl Sin-pen Chuang v červenci 2015 účasten.

„Obdivuji rostliny, které mají kořeny hluboko v bahně a zahalují polovinu svého těla pod vodou. Razí si cestu skrze vodní masu až nad hladinu, kde sedí klidně užívajíce si koupel v slunečném svitu,“ odhalil malíř Chuang svou inspiraci pro vytvoření jedné z vystavovaných sérií děl s názvem Zrozeno z vody.

Čínský kulturní týden

Událost Čínský kulturní týden se konala od 12. do 14. května 2016 v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí.

V rámci této unikátní akce jsme představili kulturní bohatství asijského velikána v mnoha rozměrech. Svá díla zde představili přední čínští umělci a galerie a měli jste možnost vidět vzácné starožitnosti, moderní design, tradiční umění i další hodnotné skvosty. Výstava byla po celou dobu konání doprovázena přednáškami, zaměřenými na čínskou kulturu, cestování, studium, medicínu a další oblasti. Nechyběly ani semináře pro obchodníky zaměřené na export a obchodování v Číně obecně.

Další informace o akci naleznete na  stránce události.

Spoluorganizátor akce

 

Hlavní partneři akce

Logo_Arcimboldo

Partneři akce

Governance Institute               Tong Cheng         Komerční banka

 

Mediální partneři

Prague chinese times   MM Průmyslové spektrum

Podporovatelé akce

China Tours   Česká škola feng šuej  Danceandmedicine  Chinese Point

    

Čína v období 2. světové války

Dne 3. listopadu 2015 se na Univerzitě Jana Amose Komenského konala na začátku listopadu mezinárodní konference Čína v období druhé světové války. Konference se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ve spolupráci s Asia Center.

Konference si kladla za cíl především poukázat na bílá místa v poznání čínských dějin a čínské kultury. V konkrétní rovině pak konference mapovala časový a prostorový rámec tří konfliktů probíhajících v Číně během 2. světové války – tedy národně-státního sjednocení, boje proti zahraniční agresi a sociální revoluce – , vztah československé diplomacie k Číně za války, vývoj japonského militarismu a zvláštnosti čínské vojenské kultury. Tomu byly věnovány jak příspěvky hlavních referentů, tak i diskuse, z níž také vyplynul požadavek analyzovat aktuální situaci v Číně na některé z dalších konferencí.

Program

Čas Téma
9.00-9.15 zahájení doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph. D. a přivítání rektorem UJAK doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc.
9.15-9.40 vystoupení prof. Oskara Krejčího: Čínsko-japonská válka v globálním kontextu
9.40-10.10 vystoupení rady velvyslanectví ČLR pana Chen Jianjun
10.10-10.35 vystoupení PhDr. Ivany Bakešové, členky předsednictva Česko-čínské společnosti: Československá diplomacie mezi Čínou a Japonskem
10.35-10.50 přestávka
10.50-11.15 vystoupení doc. PhDr. Františka Škvrndy, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave: Čínska vojenská kultúra a jej aktuálny význam
11.15-11.40 vystoupení PhDr. Emila Voráčka, DrSc. z Historického ústavu AV ČR: Kořeny japonského militarismu
11.40-12.20 diskuse
12.20 čínský dokumentární film
12.30-12.40 závěrečné slovo doc. Ilony Švihlíkové a doc. Luboše Chaloupky
12.40 brunch v hotelu Aramis

Fotografie

1448991420 1448991420_1 1448991420_2 1448991420_3 1448991420_4 1448991420_5

Seminář čínské kaligrafie

Událost se konala 6. listopadu 2015 od 17:00 na Praze 7-Holešovicích.

Poté, co si účastníci vyslechli krátký úvod o kaligrafii a kaligrafických stylech,naučili se základní tahy štětcem a zápis jednotlivých znaků. Na závěr si také mohli napsat text na památku. Paní Song Fengman má dlouholeté zkušenosti s výukou čínského jazyka a kaligrafie. Čínštinu učí v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Praze.

Akce je organizována v spolupráci s paní Song Fengman a Chineseclass.cz.