Den cestovního ruchu – Vietnam

Den cestovního ruchu Vietnam byl pořádán v kooperaci s Vietnamskou ambasádou v Praze dne
18. října 2017 od 10h. Tato akce byla pořádána zejména kvůli osvětě Vietnamu, turistických příležitostí v něm, možnosti kooperace pro české firmy – jednalo se tak o spojení propagace turismu
a businessu. Akce se také účastnilo několik významných osob z Velvyslanectví VSR a Vietnamu
a zástupci turistického ruchu z České Republiky. Partnerem akce byla letecká společnost Vietnam Airlines.

Akce byla zahájena úvodním slovem pana velvyslance VSR a poté následovala exhibice vietnamské kultury – tanec, zpěv a tradiční umění. Hosté také měli možnost prohlédnout si výstavu fotografií z Vietnamu, která byla přístupná po celou dobu konání akce. Po zahajovací části následovaly přednášky a semináře na téma turismus, investiční příležitosti ve Vietnamu, možnosti spolupráce
a další. Vystoupili řečníky z ambasády VSR, MMR a Asociace cestovních kanceláří ČR.

Den cestovního ruchu Vietnam také umožnil návštěvníkům ochutnat pravé vietnamské delikatesy – pokrmy vietnamské kuchyně a tradiční vietnamskou kávu.

Po přednáškovém bloku také proběhla B2B a networkingová setkání, která přispěla k navázání několika partnerství a diskusím na téma potenciální investice do Vietnamu.