Otevírací ceremonie výstavy terakotové armády

Otevírací VIP ceremonie se konala 10. ledna 2017 od 18:00 u příležitosti výstavy Terakotové armády ve Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech.  Organizátory akce byly Governance Institute, nezisková organizace Asia Center a Spa Hotel Thermal.

Cílem akce bylo představení výstavy Terakotové armády, která nabízí unikátní pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Uspořádáním výstavy si organizátoři kladou za cíl jednak rozšířit znalosti o Terakotové armádě jakožto jedinečné kulturní památce mezi českou veřejností, tak podporu cestovního ruchu v regionech mimo hlavní město Prahu.

Zahájení a moderování VIP otevírací ceremonie se ujal ředitel Governance Institute Mgr. Tomáš Pala, který hostům přibližil jak historický a kulturní význam Terakové armády, která je mnohými považována za „osmý div světa“, tak organizační výzvy provázející transport a výstavu křehkých soch v životní velikosti v Kralových Varech. Hosty následně přivítal také generální ředitel hotelu Thermal Rudolf Mašata. Význam výstavy vyzdvihla ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, která spolu s 1. náměstkem primátora Karlových Varů Čestmírem Bruštíkem poskytla celé akci záštitu.

Mezi dalšími řečníky nechyběla generální ředitelka CzechTourism Ing. Monika Palatková, Ph.D., hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a zástupci z Ministerstva financí i Ministerstva pro místní rozvoj.

Po úvodních proslovech se konala ukázka tradičního čínského čajového obřadu následovanou hrou na tradiční čínský hudební nástroj jménem guženg.

Před vlastní prohlídkou výstavy měli hosté možnost blíže se seznámit s fakty o Terakovové armádě prostřednictvím promítaného dokumentu. Akce byla zakončena networkingovými setkáními. VIP ceremonie se zúčastnilo více než 150 lidí a akce měla velmi pozitivní ohlas.