ASBUCO 2016

ASBUCO je výroční konference o stavu a budoucnosti obchodní spolupráce se zeměmi východní, jihovýchodní a jižní Asie. Konference ASBUCO 2016 se konala 22. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlavním tématem konference bylo zhodnocení dosavadní spolupráce a doporučení dalšího ideálního směřování exportu a investic z asijských zemí. Výsledkem politicko-akademické debaty na akci ASBUCO 2016 byl tentokrát dokument obsahující doporučení vládě České republiky, CzechInvestu a CzechTradu ohledně budoucího směřování exportní a investiční politiky České republiky.

Záštitu nad akcí převzal člen Parlamentu ČR poslanec Ing. arch. Jaroslav Klaška.

Na konferenci ASBUCO 2016 vystoupili:
Tomáš Pala, ředitel, Governance Institute
Miloslav Stašek, Náměstek ministra pro řízení sekce ekonomicko-provozní, Mnisterstvo zahraničních věcí ČR
Martin Krejčí, ředitel, Divize investic, CzechInvest
Petr Hladík, ředitel, Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR
Petr Matolín, Technologická agentura ČR
Jaroslav Klaška, poslanec Parlamentu České republiky
Dr. Venkatachalam M., První tajemník, Indické velvyslanectví v ČR
Tadashi Murakami, Generální ředitel, JETRO (Japan External Trade Organization), Praha
Willie Liu, právník se specializací na ochranu duševního vlastnictví a mezinárodní parvo
Lukáš Mikeska, president, Obchodní komora při Česko-korejské společnosti

Více informací o konferenci můžete naleznout na adrese www.asbuco.cz.

Video z konference

Fotografie

sta_2874  sta_2575 sta_3076