Smlouva s čínským partnerem a její specifika

Bohužel ani smlouva, která obsahuje všechny náležitosti, nemusí zaručit stoprocentně bezproblémový obchod, ale zajisté zvyšuje jeho pravděpodobnost. Proto je určitě důležité mít písemnou smlouvu, ve které budou zaznamenány všechny skutečnosti domluvené při komunikaci s čínským výrobcem. V žádném případě se nespoléhejte pouze na fakturu. Ve smlouvě stanovte i pokyny jako např.: „Při výrobě zboží nesmí dojít ke změně výrobních prostor bez našeho schválení.“ Může se totiž stát, že po uzavření obchodu čínský partner přesune v rámci své optimalizace výrobu do prostor s méně kvalitními výrobními prostředky, než vám původně prezentoval.

Při sepisování smlouvy byste se vždy měli držet následujících pokynů:

Jednoduchost údajů a podmínek

Vše popisujte jasně a přesně, ale zároveň stručně, aby smlouva nebyla příliš komplikovaná. Pokud jsou potřeba podrobnější specifikace, podmínky (výrobního procesu, platebních transakcí a další) či výkresy, je vhodné je umístit do přílohy.

Jazyk smlouvy

Určení jazyku smluvní dokumentace, záleží na dohodě obchodních partnerů. Smlouva může být také dvojjazyčná, nejčastěji v angličtin a čínštině, avšak u každé smlouvy musí být určen rozhodný jazyk, ze kterého se vychází v případě sporu. Je třeba si dát pozor, aby obě verze měly stejné znění. Proto doporučujeme využít služeb zkušeného a kvalitního překladatele, který není nijak spojen s čínským dodavatelem, aby se nemohlo stát, že by hrál v jeho prospěch dodavatele a nedocházelo ke střetu zájmu.

Rozhodné právo a soud smlouvy

Stejně jako se určuje rozhodný jazyk, tak se také určuje rozhodné právo smlouvy. Zde není moc šance prosadit jiné než čínské právo. Čínský zákon je zde prezentován Unified Contract Law z roku 1993. Toto souvisí také s doložkou o příslušnosti soudu, který je vhodné určit sice v Číně, ale ne přímo v lokalitě sídla čínského výrobce. Sítě bývají často propojené a daní zástupci by se mohli snažit dodavatelům ze stejné lokality pomoci. Funkční je také prosazení rozhodného práva do Hong Kongu.

Platební podmínky

Existuje několik způsobů platby čínského zboží a samozřejmě jejich určení je na dohodě s dodavateli. Ten určitě bude na začátku požadovat celou platbu předem, vy se ale nenechte zahnat do kouta a snažte se vyjednat jiné podmínky.