Čína v období 2. světové války

Dne 3. listopadu 2015 se na Univerzitě Jana Amose Komenského konala na začátku listopadu mezinárodní konference Čína v období druhé světové války. Konference se uskutečnila pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ve spolupráci s Asia Center.

Konference si kladla za cíl především poukázat na bílá místa v poznání čínských dějin a čínské kultury. V konkrétní rovině pak konference mapovala časový a prostorový rámec tří konfliktů probíhajících v Číně během 2. světové války – tedy národně-státního sjednocení, boje proti zahraniční agresi a sociální revoluce – , vztah československé diplomacie k Číně za války, vývoj japonského militarismu a zvláštnosti čínské vojenské kultury. Tomu byly věnovány jak příspěvky hlavních referentů, tak i diskuse, z níž také vyplynul požadavek analyzovat aktuální situaci v Číně na některé z dalších konferencí.

Program

Čas Téma
9.00-9.15 zahájení doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph. D. a přivítání rektorem UJAK doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc.
9.15-9.40 vystoupení prof. Oskara Krejčího: Čínsko-japonská válka v globálním kontextu
9.40-10.10 vystoupení rady velvyslanectví ČLR pana Chen Jianjun
10.10-10.35 vystoupení PhDr. Ivany Bakešové, členky předsednictva Česko-čínské společnosti: Československá diplomacie mezi Čínou a Japonskem
10.35-10.50 přestávka
10.50-11.15 vystoupení doc. PhDr. Františka Škvrndy, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave: Čínska vojenská kultúra a jej aktuálny význam
11.15-11.40 vystoupení PhDr. Emila Voráčka, DrSc. z Historického ústavu AV ČR: Kořeny japonského militarismu
11.40-12.20 diskuse
12.20 čínský dokumentární film
12.30-12.40 závěrečné slovo doc. Ilony Švihlíkové a doc. Luboše Chaloupky
12.40 brunch v hotelu Aramis

Fotografie

1448991420 1448991420_1 1448991420_2 1448991420_3 1448991420_4 1448991420_5